יעוץ תיקי השקעות

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים אנחנו כאן בשבילכם!

  קופות גמל וקרן השתלמות

  My Benefit חרטה על דגלה לעבוד מול מגוון רחב של בתי השקעות המנהלים קופות גמל והשתלמות, כדי לאפשר ללקוחותיה מסלולי השקעה רבים וייחודים – מניות, אג"ח, חו"ל ושקלי. דבר המאפשר התאמה להעדפות הלקוח ולגיוון ההשקעות בתיק הגמל. יש לציין, כי בהתאם לאמור בחוק, לציבור העמיתים יש חופש בחירה מוחלט בקופת הגמל או בקרן ההשתלמות, בהן יופקדו כספיו. זו אינה החלטה שתלויה במעסיק(!!). שינוי זה מחייב את ציבור השכירים להפעיל שיקול דעת בבואו לבחור את הגוף שינהל את כספי החיסכון שלו.

  קופת גמל

  קופת גמל היא מכשיר המיועד לחסכון פנסיוני, כלומר חסכון לטווח ארוך. המפקיד בקופות גמל "עמית" יכול לחסוך באופן עצמאי או כעמית שכיר, שהפקדותיו לקופות גמל יכולות להתבצע באמצעות מעסיקו. בקופת הגמל נצברות כלל הפקדותיו/משיכותיו, רווחיו/הפסדיו מהשקעות קופת הגמל, בניכוי דמי הניהול הנגבים מהחשבון העמית.

  מה היתרונות של קופת גמל?

  יתרונם המרכזי של קופות הגמל הוא הטבות מס, שעשויות להסתכם על פני זמן, בהתאם לסכום ההפקדה, בעשרות ומאות אלפי שקלים. הפעולות בקופות הגמל נהנות מהטבות מס בכמה מישורים: הטבות על הפקדות שוטפות לחשבון, הטבות בעת משיכת כספים מהקופה, הטבות על פעולות בניירות ערך בהם משקיעה הקופה, הטבות על רווחים מפעולות אלה ופטור ממס בעת העברת כספים בין קופות גמל שונות מאותו סוג (למשל, בין קופות שונות לתגמולים.

  קרן השתלמות

  קרן השתלמות היא מכשיר מצוין לחיסכון לטווח בינוני, המיועד הן לשכירים והן לעצמאים.

  העיקרון פשוט – מפקידים מידי חודש סכום כסף מסוים, או מפקידים סכום אחד בסוף השנה, ובמהלך השנים הבאות נותנים לכסף שלכם לצבור תשואה. כעבור שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה יש באפשרותכם לפדות אתהסכום המלא או לממשו לצורך השתלמות גם לפני תום התקופה בכפוף לתנאים הקבועים בהסדר התחיקתי.

  חשוב להדגיש כי אין חובה לפדות את סכום הכסף בקרן לאחר 6 שנים, אלא ניתן להשאירו ולהמשיך להפקיד לחשבון הקרן וליהנות מהתשואה שהוא מניב לכספכם בקרן.

  My Benefit מציעה לכם בחירה בין מגוון רחב של קרנות השתלמות במספר מסלולי השקעה בהתאם לאופייכם ולצרכיכם.

  זכרו: הבדל קטן בתשואה השנתית עשוי להביא לתוספת של עשרות אלפי שקלים בגיל הפרישה או במועד המשיכה.

  צרו עימנו קשר עוד היום כדי לברר על התכנית המתאימה לכם!

   

  קופת גמל להשקעה

  מאז 2008, הפכו קופות הגמל לתגמולים המסורתיות למוצרי חיסכון לטווח הארוך, אשר את הכספים שנצברו בהם תוכלו, בהגיעכם לגיל הפרישה, למשוך בצורת קצבה חודשית. בשנת 2016 הופיע בשוק מוצר חיסכון חדש, – קופת גמל להשקעה. מוצר זה, מאפשר לחוסכים בו ליהנות מכל יתרונותיהן של קופות הגמל הוותיקות, בהבדל אחד – קופת גמל להשקעה מאפשרת משיכת סכום מלא או חלקי של הכספים שנצברו גם לפני הגיעכם לגיל הפרישה, בצורה הונית ובלי שתיאלצו לשלם את ה"קנס" עבור הפירעון המוקדם. משיכת כספי קופת הגמל החדשה באופן זה, טרם הפרישה לגמלאות, תחויב בתשלום מס על הרווחים (25%, בדומה לאפיקי ההשקעה האחרים). לחילופין, לאחר הגיעכם לגיל 60, תוכלו גם לקבל את הכסף שנצבר בצורת קצבה חודשית הפטורה ממס באופן מלא. מעוניינים במידע נוסף? פנו אל זיו בר נוף, סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי.

  למי מתאים החיסכון בקופת גמל להשקעה?

  באופן כוללני, ניתן לומר כי קופת גמל להשקעה מתאימה לכל חוסך, ובמיוחד, למשפחות עם ילדים, שהאפשרות ליצירת חיסכון נזיל חשובה להם. קופת הגמל להשקעה נחשבת כמוצר חיסכון אטרקטיבי עבור המשקיעים לטווח הקצר והבינוני אשר כספם, כיום, יושב בבנק כאבן שאין לה הופכין. אפיק חיסכון זה נחשב כאטרקטיבי גם עבור החוסכים לטווח הארוך, אשר מעוניינים בתוספת משמעותית לקצבת הפנסיה שיקבלו, לכשיגיעו לגיל הפרישה. על אף שקופת הגמל להשקעה נחשבת כמוגבלת מבחינת תקרת הסכום השנתי אותו רשאי עמית בודד להפקיד בה (נכון לשנת 2021 תקרה זו עומדת על 70,913 ₪), תקרת הסכום נקבעת ונבדקת על פי תעודת הזהות, ולכן, אם תחפצו בכך, תוכלו לפתוח קופת גמל כזו עבור כל אדם מבני המשפחה, ולהפקיד בה עבורו את הסכום המגיע עד לגובה תקרת ההפקדה השנתית. באופן זה, תוכלו ליצור מספר אפיקי חיסכון, שאותם, כאמור, תוכלו למשוך לפני הפרישה לגמלאות או במועד הפרישה, בהתאם לצורך הספציפי שלכם.

   

  חברה לניהול קופות גמל

  מאחר וכל אדם בן כל גיל רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה, להפקיד אליה כסף באופן חד פעמי או באופן סדיר ושוטף כאשר מינימום ההפקדה החודשית השוטפת עומד על 100 ₪, באמצעות מחאה, העברה בנקאית או בהוראת קבע, קופת גמל להשקעה מציעה כיום אפיק חיסכון גמיש לכל אדם המעוניין לחסוך, לטווח הקצר, הבינוני או הארוך. פנו עוד היום אל זיו בר נוף, סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי

  קופות גמל וקרנות השתלמות

  עבור מי שאינו מתמצא בתחום, עולם מוצרי החיסכון הפנסיונים והאחרים עלול להצטייר כמפחיד למדי, שכן מושגים כדוגמת קופות גמל או קרנות השתלמות מופיעים תדיר במדיות השונות, אולם, קשה לו למדי להבין את ההבדלים בין המושגים השונים, לא כל שכן לאמוד, ספציפית, מי מבין כל אפיקי החיסכון הללו עשוי להתאים לו יותר. כמובן שהעצה הראשונה שלנו בנושא, תהיה, תמיד, קודם כל להתייעץ עם איש מקצוע מיומן המנוסה בתחום, אולם, מאחר וגם ידע כללי הוא עניין משמעותי (ובעיקר בנושא חשוב כמו אפיקי החיסכון הרלוונטיים עבורכם), החלטנו הפעם לעשות בשני מונחים נפוצים קופת גמל וקרן השתלמות ובהבדלים הקיימים ביניהם. זיו בר נוף סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי ישמח לייעץ לכם בנושא.

  קופות גמל

  קופות הגמל הינן אפיקי חיסכון המיועדים לטווח הבינוני או הארוך, אשר אליהם מופקדים כספים באופן שוטף על ידי העובד ו / או מעסיקו. קופות הגמל מהוות ישויות משפטיות עצמאיות, הן מוקמות באישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון שבמשרד האוצר, והן מתנהלות עפ"י הנחיות הממונה והוראות דין החלות על קופות הגמל. הפיקוח על התנהלות קופות הגמל ועל החברות שמנהלות אותן מצוי בידיו של הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.

  את הכספים המופקדים בקופת גמל ניתן למשוך, בהתאם לדין, במועד המשיכה, בין אם באופן חד-פעמי מלא או חלקי, או, לחילופין, כקצבה המיועדת לאחר הפרישה לגמלאות.

  ראוי לציין, כי מרבית הכתוב כאן מתייחס לקופות הגמל לתגמולים המכונות כיום "קופות הגמל הישנות / המסורתיות", בשל הופעתן בשוק של קופות הגמל להשקעה.

   

  קרנות השתלמות

  קרנות השתלמות הן אפיקי חיסכון, שבראשיתם, היו מיועדים לשמש עובדים למימון השתלמויות מקצועיות (כדוגמת הכנסים המקצועיים או לימודי ההמשך), אולם, כיום, הם משמשים את הקהל הרחב כמסלול חיסכון כללי לטווח הבינוני. הכספים בקרנות ההשתלמות לשכירים מופקדים בידי העובד והמעסיק בצורת הפקדות חודשיות משכר העובד, והפקדת המעסיק הינה ביחס של 1:2 או 1:3 להפקדתו של העובד. קרנות ההשתלמות משמשות כיום כאפיקי החיסכון היחידים שאינם לטווח ארוך, שנותר פטורים ממס אחרי הרפורמות שחלו במיסוי שוק ההון הישראלי.

  בניגוד לקופות גמל, שלוש שנות ותק מאפשרות לעמית בקרן ההשתלמות למשוך את הכסף מהקרן למטרות השתלמות, בעוד ששש שנות ותק בקרן מאפשרות לו למשוך את כל הכסף, הפקדות + רווחים אשר נצברו במהלך התקופה, לכל מטרה במשיכה חד- פעמית הפטור מתשלום מס. למידע נוסף ופגישת ייעוץ פנו אל זיו בר נוף, סוכן פנסיוני ומתכנן פיננסי.

  מחפשים יעוץ פיננסי?

  רוצים לדעת עוד על תכנון העתיד? אנחנו כאן בשבילכם!

   שירותים נוספים

   תכנון פרישה

   במדינת ישראל, כמו גם במרבית המדינות המתוקנות בעולם, עלתה תוחלת החיים באופן משמעותי בעשורים האחרונים. העלייה בתוחלת החיים מחייבת חשיבה מחדש בנושא הפנסיה. הדברים אמורים בתכנון נכון שלה,...

   ביטוח בריאות וסיעוד

   המחשבות על ביטוח בריאות וסיעוד עושות אותך חולה? "לי זה לא יקרה" התפיסה הכל כך ישראלית הזו, הייתה נר לרגלנו במשך שנים… אבל יש כמה אמיתות שמהן קשה יהיה...

   שיווק וקידום אתרים באינטרנט