יעוץ תיקי השקעות

רוצים לדעת עוד? השאירו פרטים אנחנו כאן בשבילכם!

  ביטוח חיים – כמה אתה שווה באמת?

  ביטוח חיים והערכת השווי הכלכלי של המבוטח

  ההגדרה של המושג "ביטוח" היא פשוטה לכאורה – הגנה מפני סיכונים. סוג הביטוח נקבע על פי סוג הסיכון הקיים, הערכת הסיכויים שהוא אכן יתגשם ומידת ההגנה הרצויה. על פי ההגדרה הזאת, ביטוח חיים הוא הגנה מפני הסיכון שהמבוטח ימות.

  כל עוד המבוטח חי – הביטוח איננו מתממש. והיה והמבוטח הולך לעולמו – הכיסוי הביטוחי שלו מתממש. סכום הביטוח שנקבע מראש בפוליסה עובר לידי היורשים החוקיים או לידי היורשים שבעל הפוליסה החליט עליהם באמצעות צוואה. גם ההגנה היא פשוטה – פיצוי כספי לשאריו של המבוטח, בעבור העובדה שהוא לא יוכל להפיק יותר הכנסה כספית.

  ההיגיון העומד מאחורי ביטוח החיים הוא פשוט: המבוטח הוא בחלק ניכר מהמקרים המפרנס העיקרי והחשוב ביותר של המשפחה. כל עוד המפרנס בחיים, הוא מסוגל לבצע כל מה שהוא יכול על מנת להביא ממון לביתו. ואולם עם מותו, עלול להיווצר מצב שבו לא יהיה מפרנס בבית, מה שעלול להשפיע לרעה על חייהם של אלה הסמוכים על שולחנו.

  ביטוח חיים והקשר שלו להכנסות של המבוטחים

  ישנם סוגים שונים של ביטוח חיים ותכניות חסכון רבות שיש בהן מרכיב של ביטוח חיים. זאת למרות שהן נקראות בשמות שונים. במסגרת קרן הפנסיה של כל אחד מאיתנו מתקיים מרכיב של ביטוח חיים. המרכיב הזה הוא גורם הנגזר ישירות מההכנסה של המבוטח, ועשוי להשתנות עם השינויים בהכנסה כאמור. למעשה, שוויו הכספי המוערך של המבוטח נע בקורלציה מלאה עם גובה ההכנסות המבוטחות שלו. אם המבוטח מפיק גם הכנסות אחרות שאינן מבוטחות, הן לא תבואנה לידי ביטוי אם המבוטח הלך חלילה לעולמו בטרם עת.

  ביטוח משכנתא גם הוא למעשה סוג של ביטוח חיים. אלא שכאן שווי הביטוח משתנה בקורלציה עם גובה המשכנתא שנותרה למבוטח להחזיר. העיקרון העומד מאחורי ביטוח החיים מהסוג הזה הוא מניעת האפשרות שמבוטח שרכש נכס נדל"ן כל שהוא באמצעות הלוואה ארוכת טווח ("משכנתא"), ילך לעולמו ויותיר את המשך תשלומי ההלוואה כמטלה כלכלית על בני המשפחה המתגוררים בנכס. בעבר היה נהוג להחתים ערבים על המשכנתא, או למכור את הנכס, להחזיר את כספי ההלוואה לבנק ואת הכסף הנותר מהמכירה ליורשים. עניין הערבים חלף מזמן מהעולם. אך באשר לבני המשפחה, המחוקק הבין שלעיתים קרובות מדובר בבני משפחה שאינם יכולים לעמוד בהוצאות ושמכירת הנכס תפגע בהם. הפתרון – ביטוח חיים הפוטר את בן / בת הזוג של הנפטר מהתחייבות לשלם גם את מה שנותר מהחלק שלו. ילדים של בני זוג שנפטרו שניהם בטרם עת, יהיו פטורים מתשלום החלק הנותר מהמשכנתא.

  ביטוח חיים למומחים או אנשי מקצוע מיומנים

  מעבר למה שתואר לעיל, ישנם רבים העושים לעצמם או לבני משפחותיהם ביטוח חיים. מדובר בביטוח שלרוב איננו קשור לקרן הפנסיה. במקרים אחרים הביטוח הזה עשוי להית קשור לקרן הפנסיה, ולהשלים או להרחיב את הכיסוי הביטוחי שהיא מעניקה למבוטח. ביטוח החיים מהסוג הזה איננו קשור דווקא להכנסותיו של המבוטח, אלא להערכת השווי שלו בעיני עצמו או בעיני מי שרכש עבורו את פוליסת הביטוח. דוגמה טובה לכך היא רכישת ביטוח חיים לאיש מפתח, מומחה בתחום כזה או אחר, שהיכולות החשיבתיות שלו מכניסות כסף רב לחברה בה הוא מועסק. מותו של אדם כזה עלול, מן הסתם, לגרום הפסדים גדולים למעסיקים. במקרים הללו הם יהיו מוכנים לשלם ממון רב ולרכוש ביטוח חיים בעבור הפסד הכנסה עתידית, במקרה שהמבוטח נפטר.

  אם הגוף שרכש את ביטוח החיים הוא גם הגוף שהשקיע בהכשרה של המבוטח, ואם ההשקעה בו היא גבוהה, רכישת ביטוח החיים היא למעשה הגנה על ההשקעה. דוגמה טובה לכך היא הצבא, המבטח טייסים בסכומים גבוהים. הכשרה של טייס מיומן לוקחת שנים, ואיננה מסתיימת בקורס הטיסה בלבד. מצד שני, הסיכונים שבעבודה זו גבוהים ורבים. על פי אותו היגיון ניתן להתייחס לביטוח חיים לשחקני כדורגל או כדורסל, ביטוח חיים לשחקני קולנוע ועוד כיוצא באלה מבוטחים, שאם וכאשר ילכו לעולמם בטרם עת, תימנע הכנסה עתידית או ניצול עתידי של הכישורים שלהם ממי שהכשיר אותם או ממי שמעסיק אותם.

  הערכת השווי של המבוטח וקביעת הפרמיה לתשלום

  הפרמיה היא הסכום שאותו משלם המבוטח בעצמו או מי שרכש עבורו את ביטוח החיים, עבור ההתחייבות של הגוף המבטח לשלם את תגמולי הביטוח למוטבים הרשומים בפוליסה, במקרה שהמבוטח הולך לעולמו. קביעת גובה הפרמיה היא עצמה נושא נרחב, שנעסוק בו בפוסט אחר. מה שחשוב לדעת לצורך העניין הוא שגובה הפרמיה לתשלום נגזר מגובה התמלוגים שעתידים המוטבים לקבל מרגע שהמבוטח ילך לעולמו. בצורה הבוטה ביותר ניתן לומר שגובה התמלוגים שישולמו למוטבים עם מותו של המבוטח, הוא השווי של המבוטח. במקרה הזה, אין לשוויו של המבוטח שום קשר להכנסותיו מעבודה או מיגיעה אישית או לכל דבר אחר. לפיכך, כשמאן דהוא רוכש עבור עצמו ביטוח חיים, הוא למעשה קובע את השווי הכספי שלו.

  קביעת השווי הכספי עשויה להשתנות, ואכן משתנה, בין מבוטח אחד למשנהו. גם קביעת הפרמיה לתשלום עבור הביטוח נקבעת תוך התחשבות במשתנים רבים: בריאותו של המבוטח, סוגים שונים של מחלות או מגבלות שהמבוטח סובל מהן (אם ישנן) גילו בעת רכישת הפוליסה, המין שלו, העיסוק שלו וגורמים אחרים. כל אלה נלקחים בחשבון בעת ביצוע החישוב האקטוארי וקביעת התשלום החודשי (פרמיה).

  למה חשוב לבצע הערכת שווי אישית למבוטח בביטוח חיים?

  לכאורה, הדבר נראה פשוט: הערכת השווי של אדם היא גובה ההכנסה החודשית שלו. אבל לעיתים קרובות הדבר הוא הרבה יותר מסובך. כל אחד מאיתנו עושה פעולות רבות שיש להן ערך כספי, לטובת המשפחה (לצורך העניין, המוטבים). יש כאלה היודעים לבצע קניות בצורה שחוסכת ממון רב. יש כאלה המבצעים עבודות שיפוצים בבית בעצמם, בהיותם מיומנים בתחום. ואלה רק שתי דוגמאות לפעולות שיש להן ערך כספי. אם מבצע הפעולה לא יהיה, ואפילו אם ההכנסה החודשית שלו היתה מבוטחת, הרי שהביצוע של כל אחת מהפעולות הללו עלולה לעלות ממון רב ולהכביד ולהגדיל מאד את סעיף ההוצאות של המוטבים – קרי בני המשפחה שהותיר המבוטח.

  ואם כך הדבר הוא לגבי מיומנויות כנזכר לעיל, על אחת כמה וכמה הוא נכון לגבי מבוטחים המייצרים באופן קבוע הכנסה גדולה, מעבר להכנסות מיגיעה אישית. כתיבת מאמרים למגזינים, כשכל מאמר כזה מייצר לעיתים הכנסה גבוהה. גם יצירת חפצי אמנות ומכירה שלהם מייצרת ערך כספי נוסף. בהקשר הזה ניתן לחשוב על תחומים רבים נוספים.

  ביצוע הערכה נכונה של השווי העצמי של המבוטח, עשויה לספק פתרונות הולמים למוטבים, במקרה של פטירת המבוטח. דה עקא, שבמרבית המקרים המיומנויות או היכולות הספציפית של המבוטח, המייצרות בעצם הכנסה או חוסכות הוצאות, אינן נלקחות בחשבון ואינן מבוטחות למעשה. זו טעות יסודית, שחשוב מאד לטפל בה. כדאי מאד להתייעץ במומחים, שיעריכו נכונה את שווי המבוטח ויעניקו לו את הכיסוי הביטוחי הנאות.

  אם רווחת המשפחה היא בראש מעיינכם, זה הזמן לעשות שינוי!

  צרו קשר עוד היום והבטיחו את עתידם של האהובים שלכם.

  מחפשים יעוץ פיננסי?

  רוצים לדעת עוד על תכנון העתיד? אנחנו כאן בשבילכם!

   ביטוח חיים ואבדן כושר עבודה נוספים

   האם אתם יודעים מהו הכיסוי הביטוחי שיש לכם במקרה של אבדן כושר עבודה? אם לא, זוהי הקטגוריה לעקוב אחריה. חדשות ועדכונים בנושא ביטוח החיים ואבדן כושר עבודה, על בסיס קבוע ובשפה שכל אחד יכול להבין!
   שיווק וקידום אתרים באינטרנט